جزوات آموزشی
جزوه اقتصاد مهندسی
حل تمرین الکترونیک دیجیتال
درصورت رضایت از جزوات لطفاً یک صلوات بفرستید
جزوه
حل تمرین
اسلایدهای چند رسانه ای فصل اول تا فصل چهارم
8.34 MB   استاد دبیران
اسلایدهای چند رسانه ای فصل پنجم تا فصل هفتم
10.9 MB   استاد دبیران
اسلایدهای چند رسانه ای فصل هشتم و فصل نهم
8.92 MB   استاد دبیران
اسلایدهای چند رسانه ای فصل دهم و فصل یازدهم
1.47 MB   استاد دبیران
جزوه پاورپوینت مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات
1.83 MB
جزوه مهندسی فناوری اطلاعات 2 استاد حاج صادقی


جزوه مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات
7.7 MB استاد حاجی صادقی

 

 
www.AB-RAFIEE.com                                                 خبرنامه آنلاین