جزوات آموزشی
درصورت رضایت از جزوات لطفاً یک صلوات بفرستید
جزوات منابع جدید با ذکر عنوان جدید مشخص شده اند
جزوات دروس ترم اول
زبان خارجه ، فارسی ، مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
فیزیک مقدماتی ، ریاضی مقدماتی ، ریاضی عمومی یک

جزوات دروس ترم دوم
فیزیک 1 ، برنامه سازی پیشرفته ، ساختمان گسسته
ریاضی عمومی 2

جزوات دروس ترم سوم
فیزیک 2 ، ساختمان داده ، مدار منطقی
ذخیره و بازیابی اطلاعات

جزوات دروس ترم چهارم
جمعیت و تنظیم خانواده ، معماری ، مهندسی نرم افزار 1
طراحی الگوریتم ، نظریه زبانها و ماشینها ، زبان تخصصی

جزوات دروس ترم پنجم
اصول طراحی پایگاه داده ، معادلات دیفرانسیل ، آمار و احتمال مهندسی
شیوه ارائه مطالب علمی ، زبان ماشین و برنامه سازی سیستم

جزوات دروس ترم ششم
مدار الکتریکی 1 ، سیستم عامل ، ریاضی مهندسی
شبکه های کامپیوتری

جزوات دروس ترم هفتم
مهندسی نرم افزار 2 ، مدار الکترونیکی
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی

جزوات دروس ترم هشتم و نهم
هوش مصنوعی ، ریز پردازنده ، کامپایلر

را روی کلید نگه دارید mouse
مشخص میشود tooltip اسامی دروس در
جزوات رشته IT
را روی کلید نگه دارید mouse
مشخص میشود tooltip اسامی دروس در

جزوات دروس عمومی

جزوات رشته علوم کامپیوتر
را روی کلید نگه دارید mouse
مشخص میشود tooltip اسامی دروس در

جزوات دروس رشته سخت افزار
را روی کلید نگه دارید mouse
مشخص میشود tooltip اسامی دروس در

سایر جزوات آموزشی
برای دانلود جزوات بر روی لینکها راست کلیک کرده و
را انتخاب نمایید Save link as و یا Save as target گزینه

جزوات دروس آزمایشگاهی
جزوات آماده سازی امتحان ارشد
برنامه ها و جزوات ارشد پارسه

 

 
www.AB-RAFIEE.com                                                 خبرنامه آنلاین