جزوات آموزشی
جزوه هوش مصنوعی استاد مختاری فرد
جزوه هوش مصنوعی آخرین نگارش استاد قبایی
جزوه پاورپوینت کامپایلر استاد نورانی
 جزوه کامپایلر استاد پارسا
جزوه تحلیل مفهومی مربوط به کامپایلر
جزوه ریزپردازنده
جزوه کامپایلر استاد سلیمانی تبار
  جزوه کامپایلر استاد جابری پور
 جزوه کامپایلر استاد باقری نیا
خلاصه کتاب کامپایلر
جزوه کامپایلر
درصورت رضایت از جزوات لطفاً یک صلوات بفرستید
جزوه هوش مصنوعی استاد عسکرزاده
جزوه پاورپوینت هوش مصنوعی عسکر زاده و پورمنطق
جزوه هوش مصنوعی استاد زارع حسینی
جزوه
حل تمرین
فایل اسکن کتاب درسی ریزپردازنده جابر الوندی
27.5 MB   قسمت اول
فایل اسکن کتاب درسی ریزپردازنده جابر الوندی
26.9 MB   قسمت دوم
فایل اسکن کتاب درسی ریزپردازنده جابر الوندی
25.4 MB   قسمت سوم
35 KB جزوه رجیسترها مربوط به درس ریزپردازنده
حل تمرین فصول 2 ، 4 ، 5 و 6 ریزپردازنده
216 KB

 

 
www.AB-RAFIEE.com                                                 خبرنامه آنلاین