جزوات آموزشی
جزوه پاورپوینت نظریه گراف
 فایل کتاب درسی مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار ویراست پنجم
Part 1         Part 2         Part 3
جزوه نظریه گراف
6.48 MB   جزوه نظریه گراف استاد خطیر جدید
جزوه شبیه سازی استاد کاظمی پور
جزوه شبیه سازی استاد رحمان نیا
جزوه شبیه سازی
جزوه گرافیک کامپیوتری 1
جزوه خلاصه درس سیستمهای مدیریت اطلاعات
جزوه پاورپوینت شبیه سازی استاد مهریزی
درصورت رضایت از جزوات لطفاً یک صلوات بفرستید
جزوه مهندسی اینترنت
جزوه مبانی فناوری اطلاعات
حل تمرین نظریه محاسبات
جزوه مبانی فناوری اطلاعات دکتر ریاحی
جزوه
حل تمرین
جزوه مهندسی اینترنت استاد ترکمانیان جدید
جزوه پاورپوینت شیگرایی
جزوه گرافیک 1 استاد خانی
فایل اسکن کتاب درسی شبیه سازی انتشارات آذرخش جدید
اسلایدهای آموزشی فصل پنجم و ششم مهندسی اینترنت
استاد ترکمانیان افشار
خلاصه درس کتاب شبیه سازی استاد مه آبادی
جزوه نظریه گراف استاد بشارتی
اسلایدهای آموزشی فصل هفتم و هشتم مهندسی اینترنت
استاد ترکمانیان افشار
اسلایدهای آموزشی فصل نهم مهندسی اینترنت
8.5  MB  استاد ترکمانیان افشار
اسلایدهای آموزشی فصل پنجم تا نهم مهندسی اینترنت
7.5  MB  استاد دبیران
17.9 MB   اسکن کتاب درسی شی گرایی
حل تمرینات مشخص شده کتاب درسی مهندسی اینترنت
706 KB استاد ترکمانیان افشار
تستهای مهندسی اینترنت طراحی شده توسط
669 KB استاد دبیران
فایل اسکن کتاب درسی سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته
نوشته دکتر محمد علی سرلک و حسن فراتی
8.11 MB
597 KB بخش اول تستهای نظریه گراف ، استاد بهشتی
تستهای گراف فصلهای 5 ، 6 و 7 طراحی شده توسط
1.23 MB استاد بهشتی
5.92 MB جزوه گراف استاد بهشتی
1.5 MB حل تمرین گراف

 

 
www.AB-RAFIEE.com                                                 خبرنامه آنلاین